Xiaomi Mi 8 რამდენიმე წამში გაიყიდა

Xiaomi Mi 8 რამდენიმე წამში გაიყიდა

Xiaomi-მ სმარტფონ Mi 8-ის გაყიდვების მეორე ტალღა ჩაუშვა და ამჯერადაც შთამბეჭდავი რეზულტატი...